Deniz araçları, gereçleri yedek parçaları üreten veya ithal, ihraç eden pazarlamasını yapan tüzel kişiler ve yukarıda sayılan tanıma giren bilumum ticarethane veya sanayi kuruluşunda çalışan, 18 yaşını bitirmiş medeni haklarını kullanmaya ehil gerçek kişiler derneğe üye olabilir. Dernekler kanunu veya diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını bildirdiği gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olamazlar.

 

Derneğe Tüzel üye olmak isteyen Firma:

 

Derneğe Tüzel Üye Olmak İsteyen Firma:

 

Sitemizden temin edebileceği “Tüzel Üyelik Formunu” doldurur, çıktı alır ve ‘Mevcut Aktif İki Üyemizden Islak imzalı ve kaşeli’ alacağınız referans ile birlikte;

·       Şirketin Ticaret Sicil gazetesi Fotokopisini,

·       Vergi Levhası Fotokopisini

·       Faaliyet Belgesini (en çok 6 aylık),

·       Yetkili kişi imza sirküleri fotokopisini,(birden fazla ise hepsini)

·       Yetkili kişi nüfus cüzdanı fotokopisini

·       YATED adresine göndermelidir.

 

 

 

Derneğe Kişi üye olmak isteyen Şahıs:

 

Sitemizden temin edebileceği Basılı “Kişi Üyelik Formunu” doldurur ve imzalar.Formun Ek’ine; (Islak imzalı )

 

  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • İkametgah İlmuhaberini,
  • İki adet resmini göndermelidir.

 

Aday’ın Müracaatı; Takip eden ilk Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilir ve karara bağlanır. (Üyelik başvurusuna ilişkin Yönetim Kurulu karar kesindir.) Karar en kısa sürede müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir.

 

Her üye üyelik formunda bildirmiş olduğu ikametgah adresini değiştirdiği takdirde derneğe bildirmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde üyelik formundaki adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılır.

 

Tüzel Kişi Üyelik Formu

 

Gerçek Kişi Üyelik Formu