Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği YATED Tüzel üyesi olmak isteyen Firma:

 

  • Sitemizden temin edebileceği “Tüzel Üyelik Formu’’ndan çıktı alır, doldurur ve kaşe üzeri imzalar.
  • Formun referans bölümüne ‘ iki aktif üyemizden ıslak imzalı ve kaşeli’ alacağınız referans ile birlikte;

·       Şirketin Ticaret Sicil gazetesi Fotokopisini,

·       Vergi Levhası Fotokopisini

·       Faaliyet Belgesini (en çok 6 aylık),

·       Yetkili kişi imza sirküleri fotokopisini,(birden fazla ise hepsini)

·       Yetkili kişi nüfus cüzdanı fotokopisini

  • Önce yated@yated.org.tr adresine gönderir. (Üyelik kesinleşince de belgelerin aslını Yated adresine gönderir.)

 

 

 

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği YATED Kişi üyesi olmak isteyen Şahıs:

 

Sitemizden temin edebileceği “Kişi Üyelik Formunu” doldurur ve imzalar. İki referans onaylarını kaşe ve ıslak imzalı olarak alır ve Formun Ek’ine;

 

  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • İkametgah Belgesini,
  • İki adet resmini gönderir.

 

Müracaatlar dernek sekreteryası tarafından kontrol edildikten sonra yated.org.tr web sitesindeki ‘Dernek Tahtası’nda 15 gün asılı kalır. Herhangi bir itiraz gelmezse başvuru Yönetim Kurulu’na arz edilir. Yönetim Kurulu kararı sonrasında üyelik onaylanırsa formda belirtilen ödemeler tahsil edilerek üyelik süreci başlamış olur. (Üyelik başvurusuna ilişkin Yönetim Kurulu kararı kesindir.) Karar en kısa sürede müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir.

 

Her üye üyelik formunda bildirmiş olduğu ikametgah adresini değiştirdiği takdirde derneğe bildirmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde üyelik formundaki adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılır.

 

 

  Tüzel Kişi Üyelik Formu

 

  Gerçek Kişi Üyelik Formu